DOLEJSKÝ, Martin, České Grado, 2022, 100 s., brožováno, Kč 120,-

Ceske Grado obalka

Městské muzeum v Čelákovicích vydává v dubnu 2022 titul České Grado od autora Martina Dolejského (*1989), který působí v roli kurátora a historika muzea.  

Na stovce stránek nové publikace se rozvíjí příběh přírodní lokality, která zejména v meziválečné době proslula jako široce vyhledávaná rekreační oblast, zatímco v současnosti je kontrastně k této minulosti vnímána více jako přírodní lokalita. Slovy autora je jejím pozůstatkem malebná labská tůň v katastru Káraného, místo procházek a občasného bruslení. Přilehlá chatová oblast Pod Hájovnou a Grado s příjemným hostincem žije svým nezaměnitelným životem. Martin Dolejský ovšem pojal děj komplexněji, když svůj záběr rozšířil i na vývoj dopravy, obchodu, služeb a trávení volného času. Je zřejmé, že proces oslabování cestovního ruchu zahájila regulace řeky Labe uskutečněná ve 30. letech 20. století. Grado tak tvoří součást území s lužními lesy, vlhkými loukami, tůněmi a dalšími biotopy, ovlivňovaného od druhé poloviny 20. století zejména chatovou výstavbou a rozvojem rybolovu.


Tiráž publikace:

ČESKÉ GRADO

Martin Dolejský

EDICE ČELÁKOVICKÉ KAPITOLY, sv. 2

Grafická úprava, sazba: Zdeněk Mazač

Návrh obálky: Zdeněk Mazač

Jazykový korektor: Mirko Nosek

Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích, p. o.,

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice,

www.celmuz.cz, info@celmuz.cz

Tisk: PBtisk a. s., Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram

Náklad: 700 kusů

Vydání první, 2022

ISBN 978-80-87187-14-2


Vytvořeno 13.4.2022 16:19:32 | přečteno 921x | muzeumcel
load