EISNER, David - HERGESELL, Jan, Čelákovický uličník II., 2021, 180 s., vázáno, Kč 190,-

Čelákovický uličník II. - obálka

Rok uplynul a trpělivému čtenáři se do rukou dostává druhý díl Čelákovického uličníku.

Autoři byli potěšeni zpětnými reakcemi občanů na první díl, které přinesly několik cenných zpřesnění.

Druhý díl Čelákovického uličníku, který držíte v rukou, se přidržuje katastrálních území Záluží u Čelákovic a Sedlčánek, s výjimkou té části sedlčánského katastru, jejíž intravilán srostl s historickými Čelákovicemi.  I druhý díl si pochopitelně klade za cíl co nejlépe vystihnout vývoj místního názvosloví do současnosti. Postupuje od zeměpisných faktorů přes vývoj pomístních jmen až k místním jménům veřejných prostranství, s uplatněním obrazové přílohy a přesahem k faktorům ovlivňujícím prostorové řešení dříve samostatných sídelních jednotek Záluží, Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Tři kapitoly, samostatně koncipované pro Záluží, Sedlčánky a Císařskou Kuchyni, tvoří slovník ulic uspořádaných abecedně v heslech. Každé heslo začíná geografickou charakteristikou ulice, vysvětlí, proč se ulice jmenuje, jak se jmenuje, od které doby, jak, proč a od kdy do kdy se případně ulice jmenovala předtím. V případných zajímavostech na konci hesla se mohou vyskytnout informace o zjištěních z archeologických výzkumů, o městské zeleni, významných stavbách, pomnících, významných osobnostech s prokazatelným vztahem k příslušné ulici, výběrově i o ekonomických provozech, poskytovatelích veřejných služeb apod. Významné ulice doprovází přiměřená obrazová příloha. Slovníkové oddíly tří kdysi samostatných obcí jsou umístěny ve sledu Záluží – Sedlčánky – Císařská Kuchyně z prostých důvodů. Jednak se Záluží stalo součástí dnešních Čelákovic dříve (1960) než Sedlčánky (1964) a jednak Císařská Kuchyně již předtím tvořila součást Sedlčánek a její zařazení za významnější Sedlčánky je logickou volbou. Proto se ze slovníkových oddílů zálužský umístil na prvním místě, sedlčánský uprostřed a císařskokuchyňský nakonec.

Publikace je vybavena bohatou obrazovou přílohou v podobě fotografií, reprodukcí plánů, map a výtvarných děl. 


Tiráž publikace:

Čelákovický uličník II.

Záluží, Sedlčánky a Císařská Kuchyně

David Eisner – Jan Hergesell (eds.)

Autoři textů: Martin Dolejský, František Doubek, David Eisner, Jan Hergesell, Josef Pátek,

Petr Studnička, Petr Válek, Ivan Vaňousek

Fotografie: Miroslav Břeský

Grafická úprava, sazba: Zdeněk Mazač, Ondřej Kačerovský

Návrh obálky: Zdeněk Mazač, Ondřej Kačerovský

Základní mapový podklad: Ivo Novák – Žaket

Jazyková korektura: Mirko Nosek

Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích, p. o.,

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice,

www.celmuz.cz, info@celmuz.cz

Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov

Náklad: 1000 kusů

Vydání první, 2021

ISBN 978-80-87187-13-5


Vytvořeno 15.12.2021 14:29:14 - aktualizováno 15.12.2021 14:31:09 | přečteno 651x | muzeumcel
load