KLÍROVÁ, Dana - MAŠKOVÁ, Pavlína (eds.), Byli v Čelákovicích upíři?, Čelákovice 2018, 68 stran

Byli v Čelákovicích upíři?

! SLEVA 50% !  CENA PO SLEVĚ: Kč 45,-

K vydání této popularizační knížky nás inspirovalo množství pozitivních ohlasů na stejnojmennou výstavu v Městském muzeu v Čelákovicích z přelomu let 2016/2017. Knížka obsahuje upravené a o novinky doplněné texty autorů výstavních panelů. Seznámí čtenáře se základními informacemi o výzkumu čelákovického pohřebiště s takzvanými „projevy vampyrismu“ z roku 1966, pomocí fotografií a map ho zavede na místo nálezu a především mu populární formou představí aktuální vědecké metody a výsledky, které vedly k nové interpretaci tohoto mediálně známého pohřebiště. Jsou to jednak přírodovědné metody, tedy tafonomická analýza a metoda radiokarbonového datování 14C, a pak také nejnovější výsledky studia písemných a archeologických pramenů o lidech na okraji středověké i novověké společnosti. Knížka je doplněna o anglické shrnutí a provází ji množství fotografií a obrázků, včetně iluminací ze středověkých rukopisů.    

Pavlína Mašková, editorka
Vytvořeno 29.3.2019 11:42:01 - aktualizováno 29.3.2019 14:57:32 | přečteno 548x | infocentrumMM
load