ŠPAČEK, Jaroslav - MAREŠOVÁ, Miloslava, Košíkářství v Čelákovicích, 2021, 68 s., Kč 80,-

KOSIKARSTVI CELAKOVICE A5 OBALKA

Publikace v prodeji od 25. 5. 2021 v čelákovickém infocentru!

Publikace Košíkářství v Čelákovicích přibližuje dnes polozapomenutý fenomén čelákovického košíkářství širší veřejnosti. Košíkáři koncem 19. století pomohli učinit Čelákovice známými za hranicemi Koruny české, ba i Rakouska-Uherska. Podstatná část obyvatel zde nacházela obživu v řemesle, které nebylo nákladově náročné, neboť vrbové proutí v Polabí bylo odedávna dosažitelné leckomu. Vyžadovalo „jen“ píli, zručnost a zkušenost, přinášelo tvrdou dřinu, do níž košíkáři zapojovali celé své rodiny. Dvacáté století ruku v ruce s industrializací Čelákovic doprovázel ústup tohoto tradičního řemesla, které nejpozději ve 3. čtvrtině 20. století přestalo být praktikováno jako zdroj živobytí. V té době byl čelákovický průmysl klíčovým zaměstnavatelem místního obyvatelstva. Autoři Jaroslav Špaček (* 1943) a Miloslava Marešová (* 1962) jsou bývalými pracovníky Městského muzea v Čelákovicích a jsou dobře obeznámeni s bohatstvím muzejních sbírek nejen košíkářské provenience. Shrnuli své cenné poznatky s využitím výpravné fotodokumentace, která zaujme každého milovníka starých řemesel. V jednotlivých kapitolách se zabývají hlavními vývojovými rysy formování města Čelákovic, příčinami rozkvětu košíkářství v 19. století, útlumem řemesla v 1. polovině 20. století, jeho prezentací prostřednictvím Městského muzea v Čelákovicích a názvoslovím košíkářského nářadí. Na závěr připojují výňatky ze vzpomínek dvou čelákovických košíkářů. Poznámkový aparát a přehled literatury každému zájemci pomohou k hlubšímu vhledu do problematiky. Přejme si, aby tato rozsahem útlá publikace přispěla k posílení povědomí o kdysi široce rozšířeném řemesle, jehož produkty zůstávají nadále atraktivním doplňkem našich domácností. Jejich uplatnění je mimořádně široké i v dalších oblastech.


Tiráž publikace:

KOŠÍKÁŘSTVÍ V ČELÁKOVICÍCH

Jaroslav Špaček – Miloslava Marešová

Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

www.celmuz.cz, info@celmuz.cz

Fotografie: Městské muzeum v Čelákovicích, Miroslav Břeský, Jaroslav Špaček

Jazyková korektura: Mirko Nosek

Grafická úprava a návrh obálky: Zdeněk Mazač

Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov

Vydání: druhé, upravené a rozšířené, Čelákovice 2021

Náklad: 800 kusů

ISBN 978-80-87187-10-4

Vytvořeno 25.5.2021 10:46:21 | přečteno 1037x | muzeumcel
load