Středočeský vlastivědný sborník 31, Roztoky u Prahy 2013, 187 stran, cena Kč 30,-

Středočeský vlastivědný sborník 31

STUDIE

Mělník v době pruských válek 1740-1763 (Jan Kilián)

Poddanské městečko Kladno a jeho okolí v čase napoleonských válek (Karel Drvola)

200. výročí zaražení Ševčinského dolu a březohorský rudní revír (Josef Velfl)

Historie prvního tábora nucené práce v Československu TNP Kladno - Dříň 10.12.1948 - 15.12.1950 (František Bártík)


ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO REGIONU V ROCE 2011 A 2012

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (David Daněček - Jana Klementová - Petr Nový - Matouš Semerád - Kamil Smíšek)

Městské muzeum v Čelákovicích (Jaroslav Špaček - Pavel Snítilý)

Hornické muzeum Příbram (Rastislav Korený - Veronika Machačková - Michal Pokorný)

Společnost Archeocentrum institut pro archeologii a památkovou péči Středních Čech o.p.s. (Josef Hložek)

Nález halštatského náramku z Přemyšlení (okres Praha-východ) (Andrea Němcová)

Záchranné archeologické výzkumy v areálu měst Mělníka a Mšena (Petr Meduna - Alena Veselá - Alexandra Bernardová - Jan Novák)


ZPRÁVY A RECENZE

Kladenské muzeum dosáhlo významného úspěchu (Zdeněk Kuchyňka)

Maršálek, Zdenko - Hofman, Petr, Dunkerque 1944 - 1945. Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii (Josef Velfl)

Čechura, Martin. Zaniklé kostely Čech (Lubomír Procházka)


Výběrová regionální bibliografie za rok 2012

Základní pokyny pro autory příspěvků do Středočeského vlastivědného sborníku

Vytvořeno 19.11.2020 13:32:35 | přečteno 143x | infocentrumMM
load