Středočeský vlastivědný sborník 35, Roztoky u Prahy 2017, 207 stran, cena Kč 220,-

35

STUDIE 

FARNOST ODOLENA VODA ROKU 1736(Robert Šimůnek)

DOVOLTE, ABYCH SMĚLA BÝT PROSTĚ SVÁ (Martin Hemelík)

Z HISTORIE BŘEZOHORSKÉHO DOLU MARIE, JEDNOHO Z NEJMODERNĚJŠÍCH V HABSBURSKÉ MONARCHII (Josef Velfl)

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

na území Středočeského regionu v roce 2016

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY, p. o  (David Daněček – Jana Klementová – Eliška Kvěchová – Petr Nový – Barbora Urbanová/ Vávrová)

MĚSTSKÉ MUZEUM V ČELÁKOVICÍCH, p. o  (Katalin Almássy – Pavel Snítilý)

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, p. o  (Andrea Němcová)

MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, p. o.  (Filip Krásný)

MUZEM T. G. M. RAKOVNÍK, p. o. (Kateřina Blažková – Dana Stolzová)

MUZEUM PODBLANICKA VE VLAŠIMI, p. o (Darina Vnoučková)

SYRAKUS, z. s. (Michal Pokorný – Petr Meduna – Rafael Janicki)

ZPRÁVY A RECENZE

MARIE FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁMarkéta Urfusová)

MATERIÁLY KE SVAZU PŘÁTEL USA V ČELÁKOVICÍCH (1946–1948)  (Martin Dolejský)

ČTVRTSTOLETÍ CELOREPUBLIKOVÉHO SETKÁVÁNÍ SKUPIN HISTORICKÉHO ŠERMU NA „BITVĚ LIBUŠÍN“  (Karel Drvola)

ZPRÁVA O EXHUMACI HROMADNÉHO HROBU Z KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE VELKÉM HÁJI V ROZTOKÁCH  (Petr Nový)

RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ VE STŘEDOČESKÉM MUZEU V ROZTOKÁCH U PRAHY (Michaela Caranová – David Daněček – Petra Domčíková – Barbora Korbelová – Zdeněk Růžička – Kateřina Vraná – Petra Witoszková)

VÝBĚROVÁ REGIONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE ZA ROK 2016


Vytvořeno 4.4.2019 11:25:36 - aktualizováno 4.4.2019 11:26:32 | přečteno 415x | infocentrumMM
load