Středočeský vlastivědný sborník 36, Roztoky u Prahy 2018, 167 stran, cena Kč 175,-

20190403 103215

Studie

Podmalby na skle ve sbírkách institucí památkové péče ve středních Čechách (Ivana Kubečková)
Přínos důlního inženýra Emanuela Klečky (1816-1885) dějinám města Kladna a jeho průmyslu / 1. díl (Karel Drvola)
Letní byt - místo odpočinku nebo intelektuálního vzepětí? (Patrik Líbal)
Ing. mont. Jan Holický a další oběti heydrichiády z Příbramska (Josef Velfl)

Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2017

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o. (David Daněček - Jana Klementová - Eliška Kvěchová - Petr Nový - Kamil Smíšek) 
Městské muzeum v Čelákovicích, p. o. (Pavel Snitilý)
Oblastní muzeum Praha - Východ, p. o. (Andrea Němcová)
Muzeum Mladoboleslavska, p. o. (Filip Krásný)
Hornické muzeum Příbram, p. o. (Rastislav Korený - Veronika Machačová) 
Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o. (Kateřina Blažková - Jana Bezáková - Dana Stolzová)
Muzeum Podblanicka, p. o. - pobočka Benešov (Darina Vnoučková - Soňa Hendrychová)
Syrakus, z. s. (Michal Pokorný - Petr Meduna - Rafael Janicki)

Zprávy a recenze 

Československý kolek... milovník nejen rumu a tabáku (Michaela Caranová)
Viděno rukama. Výstava výběru z díla Marie Leontovyčové (Iva Nacherová)
Všemi smysly / hmatové modely zámku. Zpřístupnění nových expozic Středočeského muzea v Roztokách u Prahy pro nevidomé a slabozraké prostřednictvím haptických modelů
Vysoce ctěná slečno / Můj milý (Marcela Šášinková)
Mrvík, V. J. Zahrada květná a melounice. Obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství / recenze (Tomáš Pražák)
Trantina, Josef - Velfl, Josef. Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku / recenze (Dalibor Státník) 

Výběrová regionální bibliografie za rok 2017

Vytvořeno 4.4.2019 11:29:41 | přečteno 673x | infocentrumMM
load