Středočeský vlastivědný sborník 37, Roztoky u Prahy 2019, 223 stran, cena Kč 170,-

Středočeský vlastivědný sborník č. 37

Studie

Pátrání po dioramatu Inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789 (Marie Formanová - Zdeněk Kuchyňka)

170 let montánního školství v Příbrami a březohorský revír (Josef Velfl)

Přínos důlního inženýra Emanuela Klečky (1816-1885) dějinám města Kladna a jeho průmyslu (II. díl) (Karel Drvola)

Stopy české umělkyně Zdenky Braunerové ve francouzské kultuře (Brigitte Brauner)


Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2018

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.o. (Martin Černý - David Janeček - Jana Klementová - Eliška Kvěchová - Petr Nový - Kamil Smíšek)

Městské muzeum v Čelákovicích, p. o. (Katalin Almássy - Pavel Snitilý)

Regionální muzeum Mělník, p.o. (Lucie Hylmarová - Alena Veselá)

Oblastní muzeum Praha - Východ, p. o. (Martin Hůrka - Andrea Němcová)

Hornické muzeum Příbram, p. o. (Rastislav Korený)

Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o. (Kateřina Blažková - Jana Bezáková - Dana Stolzová)

Muzeum Podblanicka, p. o. - pobočka Benešov (Soňa Hendrychová - Tereza Davidová)

Syrakus, z. s. (Michal Pokorný - Petr Meduna - Rafael Janicki)


Zprávy a recenze

Unikátní vyobrazení hradiště Levý Hradec od F.A.Hebera (David Daněček)
Čas Masopustu (Vanda Jiříkovská)
Jan Felkl a syn, továrna na pomůcky učebné v Roztokách n./Vlt.  (Eva Novotná - Marcela Šášinková)
Miroslav Žitný (ed.): Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res
gestas Bohemicas sauculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv.7/1, 7/2 Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice 2015, 604 s. a 2016,
814 s., ISBN 978-80-7394-544-2 a ISBN 978-80-7394-575-6 (RECENZE) (Lukáš M. Vytlačil)

Výběrová regionální bibliografie za rok 2018
Vytvořeno 21.11.2019 15:10:59 | přečteno 418x | infocentrumMM
load