Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí 1/2011, 223 stran, cena Kč 199,-

studie a zprávy1 e1339078347598

Vydaly: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2012Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály: Gregorovičová Eva, Z Florencie do Brandýsa. Příchod toskánských Habsburků na brandýské panství; Šejbl Jan, Exotika z Černošic. Cestovatel a spisovatel A. V. Novák; Tůmová Petra, Sídliště Odolena Voda 1952–1964. Socialistický realismus a organizace výstavby sídlištních celků; Šoukal Jiří, Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let; Topinka Jiří, K počátkům těžby železné rudy v Nučicích; Šámal Martin, Vznik Velké Zbraslavi; Michálek Ivan, Vývoj farní struktury chlumínského děkanátu v době předhusitské a husitské; Boubín Jiří, Samosprávný okres smíchovský v díle Rudolfa Wunše; Koblasa Pavel, Tachlovické panství v držení rakouských císařů; Krákora Tomáš, Soupis archivních pramenů ke studiu dějin Židů ve Státním okresním archivu Praha-západ. Časopis zahrnuje mimo jiné i přehled regionální literatury, která se váže ke sledovanému území.

Vytvořeno 30.3.2019 9:45:51 - aktualizováno 30.3.2019 13:53:56 | přečteno 203x | infocentrumMM
load