Studie a zprávy - Historický sborník pražského okolí 10/2, 157 stran, 2022, Kč 120,-

Studie a zprávy

Vydali: Státní oblastní archiv V Praze - Státní okresní archiv Kladno, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích, 2022

Autoři: Jaroslav Šulc, Vladimír Jakub Mrvík, Václav Matoušek, Vojtěch Ptáček, Martin Hůrka, Šárka Juřinová, Veronika Stachurová Kucrová, Veronika Kosová, Martin Dolejský, Milan Pátra, 2022

Překlady: Michaela Buchtelová, Jaroslav Šulc, 2022

Redakce: Martin Dolejský, Martin Hůrka, Karel Koucký, Karin Pátrová, Veronika Stachurová Kucrová, Jaroslav Šulc, lgor Votoupal, 2022

Grafická úprava: ASTRON print, s. r. o., 2022 ISSN 1805-3874 evidenční číslo MK ČR: E 23730


Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu.

Vytvořeno 2.5.2023 9:55:01 | přečteno 29x | infocentrumMM
load