Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí 2/2012, 159 stran, cena Kč 150,-

CASOPIS obalka 214x300

Vydaly: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích, 2013

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. V tomto čísle naleznete recenzované studie a materiály: Pátrová Karin, Panenské Břežany – jedno z hospodářských center kláštera sv. Jiří na Pražském hradě; Šmíd Petr, Sexuální delikty před městským hrdelním soudem v Brandýse nad Labem na přelomu 17. a 18. století; Kucrová Veronika, Přírodní prostor Libře a okolí v raném novověku (lokální mikrosonda); Císařová Smítková Alena, Zbraslavsko v matričních zápisech z let 1651–1800. Demografická sonda se zřetelem k obci Lahovice; Kovaříková Lenka, Regulace vodních toků na brandýském panství ve vzájemné korespondenci Leopolda II. a Alessandra Manettiho; Hůrka Martin, Vyšehořovice a voda. Nerealizovaná stavba mlýna, neznámý rybník a obecné vodní poměry v historii obce; Pinkerová Helena, Proměna tradiční velikonoční obchůzky v obci Nová Ves u Prahy od čtyřicátých let 20. století do počátku 21. století; Plavec Michal, Francouzští vzduchoplavci během Jubilejní výstavy v roce 1891. Několik poznámek k přistání balonů v dnešním okrese Praha-východ; Kuprová Renata, Podoba rustikální zástavby panství Škvorec v 18. století; Špaček Jaroslav, Náhrobní kámen Filipa Rotcimera ve Staré Boleslavi; Loch Jan, Z heraldiky lesních a hospodářských úředníků panství Brandýs nad Labem na přelomu 16. a 17. století. Časopis zahrnuje mimo jiné i přehled regionální literatury, která se váže ke sledovanému území.

Vytvořeno 30.3.2019 9:51:30 - aktualizováno 30.3.2019 13:53:16 | přečteno 323x | infocentrumMM
load