Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí 5/2015, 207 stran, cena Kč 109,-

Sborník 5/2015

Vydali: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ a Státní okresní archiv Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Městské muzeum v  Čelákovicích a Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2015


Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály: Jaroslav ČECHURA – Kateřina SMITKOVÁ, Třicátnice. Sexuální chování žen „středního věku“ na Třeboňsku a Mělnicku v první polovině 18. Století; Hana VRCHOTICKÁ, Zločin a trest ve školních lavicích. Mravy žáků obecných škol z pohledu poznámek ve třídních výkazech na území školních okresů Karlín a Brandýs nad Labem v letech 1850–1927;  Roman ZÁMEČNÍK, Americká krajinářská tvorba ve středních Čechách: letní sídlo Františka Schnöblinga ve Strančicích; Hana FIŠEROVÁ, Marie Fischerová-Kvěchová jako významná osobnost města Černošice; Milan BÁRTA, Nástin organizace a činnosti Vlajky na Kladensku 1939–1943; Pavel KMOCH, Novodobé  komunální znaky a vlajky v okrese Praha-východ; Eva GREGOROVIČOVÁ, Po stopách Ludvíka Salvátora Toskánského v Čechách. Archivní, ikonografické a knihovní prameny k arcivévodovu životu a dílu v paměťových a kulturních institucích v Praze; Vladimír Jakub MRVÍK – Jan PSOTA ml., Neznámý hamfestní dvůr (čp. 5) v Limuzích – příspěvek k poznání sociálních a rodinných vazeb lokálních elit v raném novověku; Martin HŮRKA, Stav kounického panství v zimě 1635‒1636. Edice pramene k třicetileté válce; Martin DOLEJSKÝ, Život a odbojová činnost Václava Grafnettera; dále zprávy: Veronika KUCROVÁ, Odborný seminář „Regionální literatura v Posázaví a Povltaví v minulosti a současnosti“; Eva GREGOROVIČOVÁ, Pocta Ludvíku Salvátorovi Toskánskému v roce stoletého výročí jeho úmrtí; Karin PÁTROVA, Oběti nacistické okupace v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi; Eva JINDROVÁ, IV. setkaní kronikářů okresu Praha-západ; Karin PÁTROVÁ – Roman KOLEK – Tomáš HERIAN, Setkání kronikářů okresu Praha-východ. Časopis zahrnuje také přehled regionální literatury, která se váže ke sledovanému území.

Vytvořeno 30.3.2019 13:17:59 - aktualizováno 30.3.2019 13:49:45 | přečteno 227x | infocentrumMM
load