Studie a zprávy - Historický sborník pražského okolí 8/1, 138 stran, 2020, Kč 126,-

Studie a zprávy 8/1

Vydali: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-východ, Státní okresní archiv Praha-západ, Státní okresní archiv Kladno,  Státní okresní archiv Nymburk, Oblastní muzeum Praha-východ, Městské muzeum v  Čelákovicích a Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 2020


Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály:

Recenzované studie: Mrvík Vladimír Jakub, Z rytířů sedláky - ze sedláků rytíři. Obec Třebovle (okres Kolín) a místní šlechta v raném novověku; Svoboda Stanislav, Nymburské a dolnoslezské hřbitovy, komparace modelových lokalit v období novověku; Pátra Milan, Prostituce za první republiky v Brandýse nad Labem

Materiály: Dolejský Martin, "Jsem dychtiv činů". Vzpomínky Karla Nekováře na květnové povstání roku 1945 v Praze; Votoupal Igor, Archivní fond Rodinný archiv Brzorádů, Nymburk, 1778-1872

Zprávy: Pátra Milan, Fotografka brandýského Polabí Marie Hartmanová; Řezníček Michal, Základní škola T.G.Masaryka v Milovicích a její projekty; Šimerka Zdeněk, Dokončena 1. etapa obnovy věže hradu Jenštejn

Literatura a výstavy: recenze; anotace; výstavy


Vytvořeno 5.2.2021 14:16:27 | přečteno 539x | infocentrumMM
load