Galerie předmětů z archeologické sbírky

2319

Galerie reprezentativních předmětů z archeologické sbírky muzea


Na fotografiích vám představujeme některé zajimavé exponáty z naší sbírky, které pocházejí z archeologických výzkumů, jiné z vašich darů. Určitě se na ně přijďte podívat k nám do muzea! 

Galerie předmětů z archeologické sbírky

2319

2319

A 2319 Sedlčánky Železná sekera s raménky bylanská kultura Rozměry: d. 144 mm, š. 58 mm, s. 18 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; obrázek na str. 186
 
2447

2447

A 2447 Sablou (Dordogne), Francie; dar Jana Tykače, získal jej 15. 8. 1923 od francouzského profesora (Dr. Laritice). Šedý pazourkový klín, přitloukaný. paleolit Rozměry: 90 x 60 x 25 mm
 
2550

2550

A 2550 Nehvizdy-Nehvízdky, daroval Jaroslav Kosina v r. 1972. Z bývalé Kůlovy cihelny, pravděpodobně z narušeného hrobu. Dvoudílný bronzový náramek z 18 malých hladkých dutých polokoulí. Vnitřek polokoulí je vyplněn tvrdou šamotovou hmotou. laténská kultura (LTB2-C) Rozměry: vnitřní průměr 71 x 62 mm Publikace: Z. Sedláček – J. Špaček: Nehvízdky, č. 132. Výzkumy v Čechách 1969 (1972) 85-88, tab. XXXlll.-XXXV. Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 151, obrázek na str. 188
 
2539

2539

A 2539 Nehvizdy-Nehvízdky, daroval Josef Kůla z bývalé Kůlovy cihelny, pravděpodobně z narušeného hrobu. Točená, lahvovitá nádoba s hlazeným povrchem, zdobená širokým, plastickým žebrem. laténská kultura Rozměry: v. 119 mm, pr. o. 87 mm, pr. d. 73 mm Publikace: Z. Sedláček – J. Špaček: Nehvízdky, č. 132. Výzkumy v Čechách 1969 (1972), 85-88, tab. XXXlll.-XXXV.
 
2495

2495

A 2495 Mochov, z narušeného hrobu 1967. Nádoba s jedním ouškem z jemně plaveného materiálu s hlazeným povrchem. mohylová kultura Rozměry: v. 126 mm, pr. o. 185 x 192 mm, pr. d. 78 mm
 
316905b

316905b

A 316905 Mochov, archeologický výzkum v r. 2011, objekt č. 18. Zdobená tuhovaná mísa. bylanská kultura Rozměry: v. 86 mm, pr. o. 238 mm
 
2552

2552

A 2552 Nehvizdy-Nehvízdky, daroval Jaroslav Kosina v 1972. z bývalé Kůlovy cihelny, pravděpodobně z narušeného hrobu. Dvoudílný bronzový náramek s plastickou výzdobou. Plocha polokoulí je rozdělena příčným plastickým žebrem. Na každé takto vzniklé polovině je po jednom kroužku vytvořeném motivem rybích měchýřků. Plocha mezi uvedenými výzdobnými prvky je zdobena drobným vytepáváním. laténská kultura (LTC-D) Rozměry: vnější pr. 80 x 87 mm, pr. v. 49 x 60 mm, š. 20 mm Publikace: Z. Sedláček – J. Špaček: Nehvízdky, č. 132. Výzkumy v Čechách 1969 (1972) 85-88, tab. XXXlll.-XXXV. Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 151, obrázek na str. 188
 
2635

2635

A 2635 Nehvizdy-Nehvízdky, daroval Josef Kůla v r. 1930 z bývalé Kůlovy cihelny, z místa bývalé nehvízdecké, vladycké tvrze. Železná ostruha s háčky dovnitř, zakončená dlouhým bodcem. raný středověk Rozměry: 90 x 155 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 153, obrázek na str. 194
 
2578

2578

A 2578 Čelákovice, Děkanská zahrada, při kopání kanalizace. Menší hrnec s kuželovitým hrdlem se dvěma oušky na podhrdlí. knovízská kultura Rozměry: v. 142 mm, pr. o. 85-87 mm, pr. d. 62 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; obrázek na str. 183
 
2814

2814

A 2814 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1981, sonda XVII. Hmoždíř s jedním tunelovitým ouškem a s hlazeným povrchem. řivnáčská kultura Rozměry: v. 119 mm, pr. o. 126 x 128 mm, pr. d. 90 x 99 mm, š. ou. 33 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 169
 
2860

2860

A 2860 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1981, sonda XIV. hloubka 50 cm, SV část Měděný hrot šípu. řivnáčská kultura Rozměry: d. 64 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 170
 
2823

2823

A 2823 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1981, sonda XVII. Hrnec s jedním ouškem, zdobený zdvojeným výčnělkem. únětická kultura (věteřovská k.) Rozměry: v. 112, pr. o. 104 x 110 mm, pr. d. 65 x 67 mm
 
2705

2705

A 2705 Nehvizdy-Nehvízdky, archeologický výzkum v r. 1977., hrob č. 1/12. Malá, plochá mistička z velmi jemně plaveného materiálu s tuhovaným povrchem. Uvnitř má vhlazovanou výzdobu. bylanská kultura Rozměry: v. 26 mm, pr. o. 135 mm, pr. d. 40 mm Publikace: Koutecký D. - Špaček J.: Bylanská pohřebiště na Čelákovicku. PA LXXIII, 57 - 82, Praha 1982
 
2935

2935

A 2935 Přerov nad Labem, nález pravděpodobně z narušeného hrobu. Železná sekera. raný středověk Rozměry: 106 x 110 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 153, obrázek na str. 194
 
2950

2950

A 2950 Mochov, povrchový sběr ing. Červinky nad staveništním otvorem trasy D 11 v r. 1979. Bronzový přívěsek s rytou výzdobou. knovízská kultura Rozměry: d. 50 mm
 
2893

2893

A 2893 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1976, sonda III/C, hl. 45 cm Železná ocílka, jedno ramínko s dokulata roztepaným koncem, konec druhého bez roztepání je vně vyhnutý. raný středověk Rozměry: 79 x 34 mm Publikace: N. Profantová – J. Špaček: Příspěvek k poznání raně středověkého osídlení v Toušeni (Lázně Toušeň, okr. Praha-východ). In: Archeologie ve středních Čechách 7/2003, 509-529, tab. 12.
 
3160 61

3160 61

Na jedné fotce: A 3160 a A 3161 A 3160 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1980, sonda 9/80, podloží. Příčně broušené, kostěné šídlo nebo jehlice. řivnáčská kultura Rozměry: d. 70 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173 A 3161 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1980, sonda II/X, hl. 85 cm. Příčně broušená, kostěná jehla s otvorem. řivnáčská kultura Rozměry: d. 58 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173
 
2824

2824

A 2824 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1981, sonda XXI - SV část, shluk keramiky III. Slámovaný hrnec s jedním ouškem, zdobeným výčnělkem a kroužky na podhrdlí. řivnáčská kultura Rozměry: v. 135, pr. o. 108 x 112 mm, pr. d. 50 x 55 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 169
 
3172 74

3172 74

A 3172 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1979, sonda XII/A, hl. 60 cm. Příčně broušený, parohový nástroj s otvorem. Síťovací jehla? řivnáčská kultura Rozměry: d. 110 mm, pr. 27 x 31 mm A 3174 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1979, sonda IX/B, východní část, hl. 80 cm. Příčně broušené kostěné dlátko. řivnáčská kultura Rozměry: d. 107 mm, š. 9 mm
 
3190 93 3178 3789

3190 93 3178 3789

Na jedné fotce: A 3192, A 3189, A 3190, A 3193, A 3191, A 3178 A 3178 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1980, sonda XV. Keramické kolečko s otvorem. řivnáčská kultura Rozměry: pr. 27 mm A 3189 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1976, sonda III/B, severní část, hl. 80 cm. Pazourkový hrot šípu s bází silně konkávní. řivnáčská kultura Rozměry: 17 x 32 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173 A 3190 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1976, sonda III/A, hl. 60 cm. Pazourkový hrot šípu s bází silně konkávní. Na okraji hezky zubatý. řivnáčská kultura Rozměry: 15 x 30 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173 A 3191 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1976, sonda III/C, podloží. Pazourkový hrot šípu. řivnáčská kultura Rozměry: 23 x 35 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173 A 3192 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1976, sonda III/C, severní část, hl. 120 cm. Pazourkový hrot šípu. řivnáčská kultura Rozměry: 22 x 33 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173 A 3193 Toušeň, archeologický výzkum v r. 1981, sonda XIX, severozápadní roh, hl. 80 cm. Pazourkový hrot šípu. řivnáčská kultura Rozměry: 17 x 34 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 148, obrázek na str. 173
 
22880

22880

A 22880 Mochov, archeologický výzkum v r. 1983, lokalita č. 4., objekt 32/83. Zoomorfní akvamanile - nádoba na vodu. štítarská kultura Rozměry: v. 102 mm, š. 85 mm, d. 163 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 150, obrázek na str. 180.
 
22948

22948

A 22948 Mochov, archeologický výzkum v r. 1983, lokalita č. 4., objekt 3/83. Nálevkovitý koflík, s jedním, převýšeným páskovým uchem. knovízská kultura Rozměry: v. 62 mm, pr. o. 80 x 87 mm, pr. d. 45 mm
 
22955

22955

A 22955 Mochov, archeologický výzkum v r. 1983, lokalita č. 4., objekt 30/83. Džbánek s jedním páskovým ouškem únětická kultura Rozměry: v. 137 mm, pr. o. 96 mm, pr. d. 40 x 45 mm
 
99989

99989

A 99989 Horoušany, pískovna, archeologický výzkum v r. 2000., objekt 45. Část náramku z bezbarvého průsvitného skla se žlutou opakní fólií na vnitřní straně, zčásti zatavenou dovnitř. Výzdoba: uprostřed slabě přesekávaný pás. LT C1-C2 Rozměry: d. 37 mm, š. 10,5 mm, s. 4,4 mm, pr.v 60 mm Publikace: J. Špaček - N. Venclová: Pravěké sklo ve sbírkách Městského muzea v Čelákovicích. HS 3/2003, 71 - 80.
 
3969

3969

A 3969 Mochov, zjišťovací sondy v r. 1998. kolem kostela Sv. Bartoloměje, sonda č. 1. Detailně propracovaná, mírně deformovaná kruhová plaketa - základová obětina. Na lícní straně v odstupňovaném orámování na levou nohu poklekající postava anděla s křídly a svatozáří, v rukou držící prázdnou mluvící pásku. Postava symbolizuje evangelistu sv. Matouše. 2. polovina 13. století Rozměry: pr. 32,5 mm; Publikace: Sommer Petr, 2005: Základová obětina z mochovského kostela. Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. 493-496. Praha.
 
97001

97001

A 97001 Škvorec, archeologický výzkum v r. 1999, objekt 8/99. Reliefní režný komorový kachel s motivem \"Sv. Jiří bojující s drakem\" a korunovaná princezna 2. polovina 15. století Rozměry: 194x189 mm Publikace: Ludvík Skružný - Jaroslav Špaček: K vybraným motivům středověkých kachlů ze sbírek MMČ. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích, 2004, 227, vyobrazení č. 11.
 
97023 26

97023 26

A 97023-26 Škvorec, archeologický výzkum v r. 1999, objekt 8/99. Reliefní komorový kachel s motivem českého lva ve skoku. 2. polovina 15. století Rozměry: 194x196 mm
 
143302 189011

143302 189011

Na jedné fotce: A 143302 a 189011 A 143302 Ostrov, archeologický výzkum v r. 1999, objekt 12 Miniaturní nádobka kulovitého těla – hračka? knovízská kultura Rozměry: v. 35,4 mm, pr. o. 26,2 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 150, obrázek na str. 183 A 189011 Ostrov, archeologický výzkum v r. 1999, objekt 130 Miniaturní nádobka po obvodu těla zdobená výčnělky – hračka? knovízská kultura Rozměry: v. 62,3 pr. o. 55 mm
 
127201

127201

A 127201 Toušeň, Mezi mosty, archeologický výzkum v r. 1997, objekt 123. Reliefní režný komorový kachel středního čtvercového formátu s reliefem \\\"jezdec na koni\\\". Na čelní stěně, v lomeném portálu s hraněnými pilíři, je postava vousatého šlechtice jedoucího na koni vlevo. Oděn je v renesančním šatu a pláštíku, na hlavě má klobouk. Na volné ploše po obou stranách postavy jsou majuskulní písmena \\\"F\\\" a \\\"D\\\". Část komory chybí. kolem poloviny 16. století. Rozměry: 186x189 mm Publikace: Ludvík Skružný - Jaroslav Špaček: K vybraným motivům středověkých kachlů ze sbírek MMČ. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích, 2004, 232, vyobrazení č. 40.
 
191953

191953

A 191953 Čelákovice, Komenského ul. archeologický výzkum v r. 2006, objekt 3. Malá, kulovitá miska. laténská kultura Rozměry: v. 75 mm, pr. o. 122 mm, pr. d. 25 mm
 
146998

146998

A 146998 Ostrov, archeologický výzkum v r. 1999, objekt 257 Části keramické masky lidského obličeje. slezsko-platěnická kultura Rozměry: přibližný pr. masky 84 x 111 mm Publikace: Jiří Hrala – Jaroslav Špaček: Ein spätbronzezeitlicher Maskenfund aus Mittelböhmen. PA XCIII/2002. 88–107. Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; 150, obrázek na str. 184
 
216265

216265

A 216265 Horoušany, archeologický výzkum v r. 2010, objekt č. 1. Zdobený zvoncovitý pohár. kultura zvoncovitých pohárů Rozměry: v.182 mm, pr. o. 200 mm
 
162808

162808

A 162808 Ostrov, archeologický výzkum v r. 1999, objekt 92 Malá, tuhovaná nádoba s jedním, převýšeným, hraněným ouškem. Výzdoba: vodorovný rastrový pás pod okrajem na hrdle. štítarská kultura Rozměry: v. 113 mm, pr. o. 118 x 127 mm, pr. d. 52 x 59 mm
 
215621

215621

A 215621 Jirny, rekonstrukce zámku v roce 2006, sonda IX. Visací zámek trojúhelníkového tvaru s trubičkou a tyčkou k zavedení klíče. 16.-17. století Rozměry: 84 x 67 x 52 mm
 
232433 35

232433 35

Na jedné fotce: A 232433 a A 232435 A 232433 Zeleneč, archeologický výzkum v r. 2003, objekt č. 4. Část náramku z kobaltově modrého, průsvitného skla s přesekávanými žebry. LTC1-C2 Rozměry: d. 38 mm, š. 15 mm Publikace: J. Špaček - N. Venclová 2003: Pravěké sklo ve sbírkách Městského muzea v Čelákovicích. HS 3, 71 - 80. A 232435 Květnice, archeologický výzkum v r. 2003, objekt č. 4. Část náramku z kobaltově modrého, průsvitného skla s přesekávanými žebry, zdobená žlutou opakní přerušovanou vlnicí. LTC1-C2 Rozměry: d. 31 mm, š. 10 mm Publikace: J. Špaček - N. Venclová 2003: Pravěké sklo ve sbírkách Městského muzea v Čelákovicích. HS 3, 71 - 80.
 
230445

230445

A 230445 Sibřina, archeologický výzkum v r. 1997, objekt č. 26/97 Menší dvojkonický hrnec s jedním ouškem na podhrdlí. Povrch: hladký, šedohnědý. Výzdoba: vodorovné žlábky na podhrdlí a slámování na dolní části hrnce. knovízská kultura Rozměry: v. 170 mm, pr. o. 103 mm, pr. d. 75 x 80 mm
 
232099

232099

A 232099 Toušeň-Mezi mosty, pískovna. Archeologický výzkum v r. 1995, objekt č. 105/95. Vykuřovadlo. mohylová? kultura Rozměry: v. 173 mm, pr. d. 92 x 96 mm Publikace: Jaroslav Špaček: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 2004, 145-200; obrázek na str. 180
 
232553

232553

A 232553 Zeleneč, archeologický výzkum v r. 2004, hrob č. 69. Zdobený, točený hrnec. 9. století Rozměry: v. 165 mm, pr. o. 152 mm, pr. d. 88 mm
 
232567

232567

A 232567 Zeleneč, archeologický výzkum v r. 2004, hrob č. 18. Velká, dvouuchá nádoba, takzvaná amfora. kultura šňůrové keramiky Rozměry: v. 280 mm, pr. o. 112 mm
 
232578

232578

A 232578 Zeleneč, archeologický výzkum v r. 2004, hrob č. 100. Jednouchý džbán s typickou šňůrovou výzdobou. kultura šňůrové keramiky Rozměry: v. 140 mm, pr. d. 75 mm
 
309575

309575

A 309575 Čelákovice, průmyslová zóna. Archeologický výzkum v roce 2011, objekt č. 300. Zdobená miska s kulovitým spodkem. kultura vypíchané keramiky Rozměry: v. 110 mm, pr. o. 133 x 142 mm
 
316899

316899

A 316899 Mochov, archeologický výzkum v r. 2011, objekt č. 18. Nádobka s opotřebeným tuhovaným povrchem. bylanská kultura Rozměry: v. 90 mm, pr. o. 105 mm
 
A 235940

A 235940

A 235940 Květnice, archeologický výzkum v r. 2005, objekt č. 312. Zoomorfní nádobka (beránek?) s geometrickou výzdobou. Neolit. Rozměry: 77,7x105 x 6,7 mm. Publikace: Pavel Snítilý: Fragment neolitické zoomorfní nádoby z Květnice. Arch. Rozh. LIX/2007. 762–764.
 
 
Vytvořeno 18.6.2014 9:05:18 - aktualizováno 3.7.2014 6:43:44 | přečteno 3495x | muzeumcel
load