Expozice muzea

Již při zpracovávání studie na rekonstrukci objektu Tvrze, odevzdané ke schválení počátkem roku 1974, byl městským muzeem předložen záměr na využití jednotlivých prostor objektu. V následně zpracované a předložené koncepci muzea došlo z rozhodnutí tehdejšího politického vedení okresu k její částečné korekci. Proti původnímu záměru musela být provedena změna ve využívání výstavní síně plánované do dvorního objektu. Do této síně byla podle samostatně řešeného scénáře pracovníky Okresního muzea Praha-východ umístěna expozice současnosti a dělnického hnutí na okrese. Některé další navrhované změny se podařilo odvrátit a pro krátkodobé výstavy získat dvě menší místnosti v patře východního přístavku Tvrze, kde měla být prezentována současnost Čelákovic a okolí. Jiné změny se celkové koncepce řešící umístění jednotlivých muzejních expozic do konce roku 1989 nedotkly.

uvtvrz1, obrázek se otevře v novém okněuvtvrz2, obrázek se otevře v novém okněuvtvrz3, obrázek se otevře v novém okně

Podle upravené koncepce, pro expozici „Historie čelákovické Tvrze" (scénář J. Špaček), byla určena suterénní místnost pod jižním traktem, samostatně přístupné z nádvoří. Do vstupní místnosti byla umístěna pokladna a několik vitrín k propagaci muzejních materiálů. Mimo konání krátkodobých výstav jsou na stěnách této prostory umístěny obrazy starých Čelákovic zdejšího rodáka, malíře Čeňka Jandy. Čtyři suterénní místnosti severního traktu, přístupné ze vstupní místnosti muzea, byly vyčleněny pro expozici "Příroda středního Polabí" (scénář J. Žalman). Hlavní a největší sál, nalézající se ve zvýšeném přízemí jižního traktu, do něhož se rovněž vchází ze vstupní místností, byl určen pro expozici „Pravěk Čelákovicka" (scénář J. Špaček ve spolupráci se Z. Hazlbauerem) i vzhledem k rozměrnému exponátu -  monoxylu. Z této expozice přístupná další místnost, nacházející se již ale v patře severního traktu, presentuje „Středověké osídlení Čelákovic a okolí“ (scénář J. Špaček ve spolupráci se Z. Hazlbauerem) a s ní sousedící místnost, věnovaná historickému období „Čelákovicko v 17. – 19. století“ (scénář J. Špaček). Ke konání kulturních a osvětových programů, koncertů, přednášek, besed a jiných setkání i přes námitky zmíněného vedení byl upraven tzv. „Slavnostní sál", v roce 1999 přejmenovaný na „Síň Jana Zacha". 

Práce na scénářích pro nové stálé expozice muzea byly zahájeny již během pomalu blížícího se dokončení rekonstrukce objektu Tvrze ke konci 70. let. V roce 1982 dostaly konečnou podobu a v polovině roku byly předloženy na odborná pracoviště centrálních muzeí a ČSAV k připomínkovému řízení. K vlastní realizaci expozic podle schválených scénářů bylo přistoupeno počátkem května roku 1983 a jejich slavnostní otevření se konalo 21. června 1983. 

V  roce 1991 byla zpřístupněna další expozice „Čelákovické košíkářství“ (scénář J. Špaček), nacházející se asi 300 m jižně od Tvrze v samostatném objektu – rodném domku malíře Č. Jandy.

Archeologie

Expozice Archeologie

Mezi stálými expozicemi upoutává pozornost návštěvníků v jižní části přízemí objektu Tvrze od roku 1982 instalovaná a v roce 2003 částečně upravená expozice „Pravěk Čelákovicka“. 

5.3.2014 10:46:35 | přečteno 5684x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Středověk

Expozice Středověk

Na expozici prezentující pravěké osídlení Čelákovicka navazuje místnost umístěná ve druhém podlaží přiléhajícího sousedního severního traktu Tvrze. V jejím interiéru, dnes zakrytým trámovým záklopovým stropem a s některými zachovanými architektonickými prvky, je instalována expozice věnovaná předně středověkému osídlení našeho města a okolí. 

5.3.2014 10:36:45 | přečteno 4312x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Novověk

Expozice Novověk
5.3.2014 10:28:26 | přečteno 2050x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Historie Tvrze

Čelákovická Tvrz

Samostatná expozice „Historie  čelákovické Tvrze“, od roku 1982 umístěná v suterénní místnosti jižní části objektu Tvrze, prezentuje výsledky  stavebně-historického a archeologického výzkumu provedeného v prostorách celého objektu v letech 1972 – 1981. 

5.3.2014 10:24:29 | přečteno 3793x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Košíkářství - expozice od roku 2015 uzavřena

Domek čp. 22

V samostatném, nedaleko muzea jižně položeném objektu, v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy (1908 - 1970), byla umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". 

5.3.2014 10:10:00 - aktualizováno 27.9.2016 13:35:17 | přečteno 3442x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 5.3.2014 9:42:30 | přečteno 5089x | Jiří Třísko
load