Středověk

Expozice Středověk

Na expozici prezentující pravěké osídlení Čelákovicka navazuje místnost umístěná ve druhém podlaží přiléhajícího sousedního severního traktu Tvrze. V jejím interiéru, dnes zakrytým trámovým záklopovým stropem a s některými zachovanými architektonickými prvky, je instalována expozice věnovaná předně středověkému osídlení našeho města a okolí. 

Z prostorových důvodů časově expozice přesahuje až do novověku, do 17. století. V expozici je ke zhlédnutí řada hmotných dokladů včetně fotografické dokumentace vybraných objektů středověkých staveb, středověkých archeologických situací i několika archivních dokumentů z této epochy dějin.

Běžná, zde vystavená užitková keramika,  je stejně jako v pravěku průvodním materiálem i celého období dějin středověku a novověku. S úsměvným pohledem si návštěvník prohlédne primitivní kostěné brusle z Horoušan, známé i z mnoha jiných lokalit, které jsou dokladem již od středověku oblíbeného bruslení. Větší pozornost ale bezesporu věnuje vzácnému pokladu cca 300 kusů stříbrných mincí - brakteátů, nalezených v místech bývalé tvrze v Nehvízdkách. Jsou to platidla ze 13. století, z období Přemysla Otakara II., které byly předchůdcem pražských grošů. Z této již neexistující středověké lokality mohou návštěvníci v dalších vitrínách expozice spatřit i části reliéfních kamnových kachlů a nálezy několika železných předmětů. Jinou významnou, v expozici zastoupenou lokalitou od období časné gotiky až k renesanci je dnes již také zcela zaniklý hrad v Toušeni. Mimo nálezů keramiky, získané při jeho výzkumu v 70. letech minulého století, je v expozici umístěna i část masivního, bohatě profilovaného pískovcového gotického ostění okna a mladší hlavice renesančního sloupu. Archeologickými výzkumy byly získány mnohé poznatky i o řadě jiných lokalit, patřících k sídlištním středověkým celkům nebo šlechtickým sídlům, jakou je např. zaniklá tvrz s vesnicí Opočno nad Jizerou, zaniklá vesnice Vesce, tvrz ve Vyšehořovicích, lokality Škvorec, Mochov, Skorkov, Přerov n. L., Čelákovice, Zápy aj. Mezi značným množstvím z nich získaných keramických nálezů, včetně zajímavých reliéfních kachlů, vynikají méně běžné a hůře zachovatelné zlomky i větší části skleněných nádob, zlomky olověných rámečků včetně skleněných fragmentů z výplní oken a občasné nálezy jednotlivých drobných stříbrných mincí. Ze jmenovaných i dalších středověkých lokalit je ve sbírkách muzea uloženo i značné množství železných a bronzových předmětů, zastoupených zde také několika zajímavými ukázkami.

Dosud k nejprozkoumanějším raně středověkým lokalitám v rámci záchranných archeologických výzkumů, prováděných čelákovickým muzeem nebo ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, náleží nedaleká Stará Boleslav, která  je mimo zde zastoupených několika drobných ukázek presentována samostatnou expozicí ve Staroboleslavské bráně. V čelákovické expozici jsou k vidění již mimo zmíněných nálezů drobných stříbrných mincí i další ukázky mincí z grošového a tolarového období. Zasloužené pozornosti se ale zcela jistě nevyhnou kamnové gotické a renesanční reliéfní kachle, na čelní stěně zdobené nejrůznějšími zajímavými světskými i církevními motivy. Vystavené exponáty jsou výběrem z bohatého souboru představujícího desítky celých a stovky částí těchto výrobků, získaných při archeologických výzkumech, předně v posledních třech desetiletích.

Mimo archeologických nálezů jsou zde vystaveny i jiné předměty jako rychtářské právo, dobové knižní vazby a kované dveře, zhotovené pro čelákovický radní dům v polovině 16. století. V závěrečné části expozice jsou vystaveny i ukázky  visacích a dveřních zámků, klíče, vzorek dobového textilu a kniha s ručně psanými lékařskými a kuchařskými recepty z konce 17. století.


Literatura a prameny:

Boháčová, I. - Frolík, J. - Špaček, J. 1994: Stará Boleslav - archeologický výzkum 1988 - 1994. Čelákovice.
Hazlbauer, Z. - Špaček, J. 1984: Zaniklá středověká osada Vesce nedaleko soutoku Labe s Jizerou. Studie a zprávy 1981 - 1982, 47 - 63, Brandýs n. L.
Hazlbauer, Z. - Špaček, J. 1989: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ze středního Polabí. Časopis Národního muzea - A, CLV, 146 - 166.
Skružný, L. - Špaček, J. 1997: Patrocinia kostelů a patronáty světců ve zvoleném mikroregionu východně od Prahy v kontextu církevních dějin. SVS 15, 1997, 105 - 154. Roztoky u Prahy.
Skružný, L. - Špaček, J. 2004: K vybraným motivům středověkých kachlů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích. In 100 let Městského muzea v Čelákovicích. 225 - 272. Čelákovice.
Špaček, J. 1979: Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni. Archaeologia historica 4, 119 - 128. Brno.
Špaček, J. 1999: Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996-1998. Archaeologia historica 24, 303 - 311. Brno.
Špaček, J. - Boháčová, I. 2000: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Archaeologia historica 25, 307 - 322. Brno.
Špaček, J. - Hazlbauer, Z. 1979: Výzkum zaniklé lokality Opočno u Staré Boleslavi 1975 - 1979. Muzeum a současnost 1 - 1978, 113 - 136. Roztoky u Prahy.
Vlasák, E. 1990: Polabské město Čelákovice. Čelákovice.

Fotogalerie expozice Středověk

Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
Expozice Středověk

Expozice Středověk

 
 
Vytvořeno 5.3.2014 10:36:45 | přečteno 4313x | Jiří Třísko
load