Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Dne 17. 11. 2014 si pamětníci a zájemci o nedávnou minulost připomněli zlomové období let 1989 a 1990 v Čelákovicích. Vyprávění pamětníků zabralo většinu večera, který byl završen celkově v optimistickém duchu. Na závěr zazněla státní hymna.

Městské muzeum v Čelákovicích děkuje za sponzorský dar restauraci BouCZECH.

Připomínka listopadových dnů před 25 lety

V pondělí 17. listopadu se na pozvání ředitele muzea sešli účastníci listopadových událostí, které se odehrály před 25 lety v Čelákovicích, a jež byly reakcí na rozehnání pokojné studentské manifestace v Praze, zahájené na Albertově připomínkou potlačení studentského odporu za německé okupace v roce 1939.
Setkání uvedl ředitel historickým přehledem výše zmíněných dat a postupně promítal sled událostí v Čelákovicích a předával diskutujícím slovo k osobním vzpomínkám. Připomněl kooptaci poslanců do Národního výboru, vznik OF na mnoha místech města, první svobodné celostátní i listopadové komunální volby, návštěvu prezidenta Havla aj. Na druhém plátně byly průběžně promítány fotografie pana Kyncla, které dokumentují oživlou atmosféru Čelákovic v letech 1989 a 1990. Čtyřicet sedm přítomných si po letech ujasnilo, právě díky tehdejším novinám Svoboda, zachovaným v muzeu, a také ze vzpomínek přítomných, že se první
shromáždění v Čelákovicích uskutečnilo v pátek 24.11.1989 po skončení pracovní směny před závodem TOS Čelákovice, který v té době zaměstnával několik tisíc zaměstnanců. Ke shromážděným tehdy promluvili pouze pozvaní herci Národního divadla Vladislav Beneš a Nataša Kalousová. Dodnes jsou však aktéři z řad studentů učiliště a jejich učitelka, kteří pomohli s organizací, neznámí, proto by bylo dobré, kdyby se ozvali panu řediteli muzea. V muzeu také dosud není ani jedna fotografie z této akce. Mnozí z pozvaných přijeli i z jiných měst a obcí, kam se v průběhu let odstěhovali. Hodnocení uplynulých 25 let vyznělo spokojeně a optimisticky, naše země vzkvétá. A je na nás, jak se bude dále vyvíjet. V závěru akce, která končila téměř po třech hodinách, poděkovali přítomní řediteli muzea za zorganizování tohoto setkání a vyjádřili přání, že by se k těmto událostem mohlo každoročně konat hudební setkání. Následně zazněl na nádvoří zpěv československé hymny při rozsvícených svíčkách.

Petr Polnický

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
Čelákovický 17. listopad 25 let poté

Čelákovický 17. listopad 25 let poté

 
 
Vytvořeno 19.11.2014 7:52:56 - aktualizováno 19.11.2014 13:20:57 | přečteno 1309x | CEL_zbornikova
load