Den otevřených hrobů

Pět hrobů, otevřených pro veřejnost.

Akce pro veřejnost na archeologickém výzkumu v Záluží.

Na čtvrtek 7. června letošního roku připravilo Archeologické pracoviště Městského muzea v Čelákovicích zajímavou a neobvyklou akci, když umožnilo všem zájemcům nahlédnout pod pokličku své práce a přizvalo veřejnost na záchranný archeologický výzkum, který probíhal v Záluží na místě budoucího dětského sportoviště. Zde bylo po odkrytí části půdy odborníky identifikováno jedenáct archeologických objektů, kromě dvou zásobních jam (sloužily ke skladování zásob, zejména obilí) se jedná především o devět kostrových hrobů. Pomocí průvodního materiálu nalezeného v hrobech, jako jsou spony, šperky či zbraně, datovali muzejní pracovníci toto zálužské pohřebiště do období laténské kultury (konkrétně do doby cca 300 let před Kristem), kdy na našem území sídlili Keltové.

Netřeba si nic nalhávat, archeologové jsou dodnes značnou částí veřejnosti vnímáni jako poněkud nudní podivíni, kteří se jen hrabou v zemi a tím komplikují a zdržují budování rozličných bohulibých staveb. A právě tenhle stereotyp se pokusili čelákovičtí muzejníci svou akcí narušit a poopravit. Návštěvníci byli provedeni po celé ploše výzkumu, byl jim podán zasvěcený, leč srozumitelný výklad a byly zodpovězeny všechny jejich trefné i všetečné dotazy. Celkem si tuto příležitost nenechalo ujít více než 120 zvídavých spoluobčanů, odborníky na keltskou problematiku počínaje a maminkami s malými dětmi konče. Prohlédli si hroby v různých fázích odkrytí, spatřili na vlastní oči kostry i milodary uložené v místě jejich posledního odpočinku, a v neposlední řadě viděli archeology při práci v terénu a tak získali konkrétnější představu o tom, co tato práce obnáší (ač z ní vlastně viděli jen část).

Závěrem mi dovolte poděkovat jak městu Čelákovice jako investorovi stavby, tak hlavně návštěvníkům Dne otevřených hrobů za jejich zájem o akci a shovívavost k drobnému zdržení stavby sportoviště. A samozřejmě i čelákovickým archeologům v čele s Katalin Almássy za realizaci dobrého nápadu a zejména za kvalitně provedený výzkum. S jeho výsledky Vás seznámíme v některém z příštích vydání Zpravodaje.

Díky všem a zase někdy na viděnou.

hrg

Den otevřených hrobů 7.6.2018

Pět hrobů, otevřených pro veřejnost.

Pět hrobů, otevřených pro veřejnost.

 
Pozvánka na akci.

Pozvánka na akci.

 
Archeolog je zplnomocněn prohlásit...

Archeolog je zplnomocněn prohlásit...

 
Pardon, že ruším, je vedle Vás místo?

Pardon, že ruším, je vedle Vás místo?

 
Snímeček či motlitba, jak je komu libo...

Snímeček či motlitba, jak je komu libo...

 
Současný skalpel vs. keltské kopí.

Současný skalpel vs. keltské kopí.

 
Zbytky kostry a výrazný bronzový náramek v hrobě č. 10.

Zbytky kostry a výrazný bronzový náramek v hrobě č. 10.

 
Ve výbavě hrobu č. 7 nechyběly meč a kopí.

Ve výbavě hrobu č. 7 nechyběly meč a kopí.

 
Zvídavost nemá spodní věkovou hranici...

Zvídavost nemá spodní věkovou hranici...

 
 
Vytvořeno 19.6.2018 23:13:48 - aktualizováno 21.6.2018 15:05:04 | přečteno 1120x | CEL_snitily
load