Křest Ježdíkova manuálu a beseda nejen o něm v muzeu 31. 3. 2016

2016 03 31 Jezdik Krest (36)

Beseda s editory právě vydaného Radního manuálu Pavla Ježdíka 1639-1654 (edice FONTES MUSAEI CIVITATIS CELAKOVICENSIS, Svazek 4), jehož prodej byl během večera slavnostně zahájen. Vystoupili především Ing. Josef Pátek, starosta Města Čelákovic, PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., vedoucího Ústav dějin Univerzity Karlovy v Praze, a Mgr. Roman Kolek, ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Praze - Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení.

Akce přilákala 54 zájemců. Kromě představitelů čelákovické samosprávy v čele s Ing. Josefem Pátkem, starostou města, a Ing. Petrem Studničkou, PhD., místostarostou II, na akci zavítali Ing. Zdeněk Štefek, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče, PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel Státního oblastního archivu v Praze, a další zájemci.  

Publikaci lze v Městském muzeu v Čelákovicích, p. o., zakoupit od 1. 4. 2016 za cenu 400,- Kč. 

Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze - Státním okresním archivem Praha-východ v těchto dnech vydává 4. svazek edice Fontes Musaei Civitatis Celakovicensis, Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654. Editory a autory průvodních studií jsou PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy v Praze, a Mgr. Roman Kolek, ředitel ČR-Státního oblastního archivu v Praze - Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Publikace vychází za finanční podpory Města Čelákovic, Státního oblastního archivu a Středočeského kraje. Netajeným vydavatelským záměrem je snaha seznámit širokou veřejnost s významným písemným pramenem vzešlým z prostředí malého města z mimořádně neklidné doby poloviny 17. století, která překlenuje závěrečnou fázi třicetileté války až k období poválečné obnovy. Přestože velmi destruktivní průběh války ve střední Evropě ve 40. letech 17. století pravidelnému písemnému úřadování nepřál, vyskytly se výjimky. Pavel Ježdík, který se narodil asi v roce 1595 snad v jedné z čelákovických rybářských rodin, příkladným způsobem pečoval o chod městské samosprávy v Čelákovicích, které se v oné době dostaly blíže zániku jako snad nikdy jindy během své historické existence.    

Podle slov editorů se jedná o "jedinečný pramen nejen po formální, ale také po obsahové stránce – zcela jistě nejvýznačnější pramen pro dění ve středním Polabí v posledním desetiletí třicetileté války a v prvních letech poválečné obnovy. Bude na něm postupně možné prověřit některé obecné teze v detailním měřítku a zároveň sledovat, nakolik se vývoj v Čelákovicích od obecných trendů odlišoval. Není vyloučená ani recepce v širším středoevropském či přímo evropském měřítku: historiografie se k tématům válečného zpustošení ve střední Evropě poloviny 17. století a související obnovy opakovaně vrací, stejně jako k problematice dějin malých měst obecně. Výzkum v této oblasti často naráží na nedostatek pramenů, protože archivy malých měst byly v mnohem větším nebezpečí než archivy měst sevřených funkčním hradebním či pevnostním systémem. Ježdíkův manuál a jeho pasáže, vypovídající mj. o péči věnované ochraně městských knih a dalších písemností, jsou jedním ze závažných svědectví o povaze raně novověkých českých městeček a mentalitě jejich obyvatelstva" (s.47-48).  Anotace

Čtvrtý svazek ediční řady Fontes Musaei Civitatis Celakovicensis zpřístupňuje v plném znění radní manuál čelákovického primátora Pavla Ježdíka z let 1639‒1654, uložený ve Státním okresním archivu Praha-východ. Editoři Marek Ďurčanský a Roman Kolek připravili též úvodní studie a doprovodný aparát (ediční poznámku, slovníček dobové terminologie, rejstříky osob a míst atd.). Historikům i široké veřejnosti se do rukou dostávají cenné informace o nelehkém každodenním životě v polabském městečku Čelákovice a jeho správě ve vypjaté době konce třicetileté války a prvních let poválečné obnovy. Knihu uzavírá obrazová příloha. Křest Ježdíkova manuálu 31.3.2016

2016 03 31 Jezdik Krest (2)

2016 03 31 Jezdik Krest (2)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (3)

2016 03 31 Jezdik Krest (3)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (5)

2016 03 31 Jezdik Krest (5)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (4)

2016 03 31 Jezdik Krest (4)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (10)

2016 03 31 Jezdik Krest (10)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (8)

2016 03 31 Jezdik Krest (8)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (12)

2016 03 31 Jezdik Krest (12)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (9)

2016 03 31 Jezdik Krest (9)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (11)

2016 03 31 Jezdik Krest (11)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (15)

2016 03 31 Jezdik Krest (15)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (18)

2016 03 31 Jezdik Krest (18)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (21)

2016 03 31 Jezdik Krest (21)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (16)

2016 03 31 Jezdik Krest (16)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (17)

2016 03 31 Jezdik Krest (17)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (19)

2016 03 31 Jezdik Krest (19)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (20)

2016 03 31 Jezdik Krest (20)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (23)

2016 03 31 Jezdik Krest (23)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (22)

2016 03 31 Jezdik Krest (22)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (25)

2016 03 31 Jezdik Krest (25)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (24)

2016 03 31 Jezdik Krest (24)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (32)

2016 03 31 Jezdik Krest (32)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (26)

2016 03 31 Jezdik Krest (26)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (30)

2016 03 31 Jezdik Krest (30)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (36)

2016 03 31 Jezdik Krest (36)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (27)

2016 03 31 Jezdik Krest (27)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (38)

2016 03 31 Jezdik Krest (38)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (40)

2016 03 31 Jezdik Krest (40)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (44)

2016 03 31 Jezdik Krest (44)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (42)

2016 03 31 Jezdik Krest (42)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (54)

2016 03 31 Jezdik Krest (54)

 
2016 03 31 Jezdik Krest (48)

2016 03 31 Jezdik Krest (48)

 
 
Vytvořeno 4.4.2016 11:46:40 - aktualizováno 8.4.2016 15:32:05 | přečteno 1200x | muzeumcel
load