První půlrok rekonstrukce tvrze

17.JPG

Rekonstrukce tvrze, půl roku za námi

 

Čelákovičtí i přespolní si jistě všimli, že od května 2023 probíhá v muzeu a jeho blízkém okolí jiná činnost, než na kterou jsou zvyklí. Zahájena totiž byla rozsáhlá rekonstrukce muzea, kterou si jistě po více než 40 letech novodobého fungování zaslouží. Vyměnit je potřeba velké množství dnes již zastaralých prvků, zejména vnitřní rozvody elektřiny, osvětlení, kanalizaci a mnohé další, včetně částí poškozených fasád. Třešničkou na dortu by pak měla být nová stálá expozice, vyhovující současným muzejním trendům. V případě, že půjde vše podle plánu, bude hotovo ke konci roku 2026.


První etapa rekonstrukce začala letos v květnu v nádvorním objektu s výstavní síní a také na nádvoří. Místo pozvolna se rozpadajícího přístřešku vzniknou nové bezbariérové toalety.

Stavební práce probíhají již třetím měsícem, ale předcházela jim samozřejmě náležitá příprava. Muzeum bylo uzavřeno 1. února a v tento den jsme tedy zahájili náročnou logistickou operaci. Nejdříve bylo nutno rozebrat letitou stálou expozici původně umístěnou ve tvrzi, aby vznikl prostor pro dočasné uložení všeho, co ukrývala nádvorní budova. Téměř každý se alespoň jednou v životě stěhoval. Není to nic jednoduchého, ale stěhovat muzeum je okořeněné tím, že se musí přesouvat sbírkové předměty. Ty jsou častokrát velmi křehké, historicky cenné a manipulace s nimi vyžaduje speciální zacházení a důslednou evidenci. Vystěhování depozitářů nad výstavní síní a další „evakuační“ práce nám tedy trvaly necelé tři měsíce, vše jsme ale zvládli v dohodnutém termínu a na konci dubna byl nádvorní objekt připraven.

Stavební úpravy začaly poměrně rozsáhlými bouracími pracemi v podkroví, odstraněny byly heraklitové desky tvořící stěny a strop depozitářů nad výstavní síní. Po výměně podhledů se celý prostor rozšíří, a my získáme další tolik potřebné místo pro umístění našeho rozsáhlého sbírkového fondu. Odstraněno bylo také zcela nevyhovující schodiště, které komplikovalo přístup do horního patra.

Toalety, přístupné z nádvoří tvrze, byly taktéž vybourány a tím vznikl prostor pro schodiště nové, širší a méně příkré. V přízemí byla v rámci projektu změněna dispozice pracovny, kuchyňky a dalších prostor tak, aby lépe vyhovovala potřebám muzea. Ve finále bude vyměněna i podlahová krytina ve všech prostorách nádvorního objektu a návštěvníci se mohou ve výstavní síni těšit na novou dřevěnou podlahu, doplněnou cihlovými dlaždicemi ve vstupu.

Výměna nevyhovujících inženýrských sítí si nutně vyžádala rozsáhlé zemní práce na nádvoří muzea. Další větší výkopy byly naplánovány pro základy nových toalet v prostoru bývalého přístřešku. Také technologie zamýšleného vodního prvku v travnaté ploše vyžadovala vyhloubení tři metry hluboké jámy. Naše archeologické oddělení se tedy po dohodě s investorem pustilo do archeologického výzkumu, tak říkajíc „u sebe doma“. Při tvorbě rešerší a hledání informací, ať již těch publikovaných či uložených pouze v našem archivu, jsme bohužel zjistili, že se zemním pracím při rekonstrukci tvrze v 70. a 80. letech příliš pozornosti nádvoří muzea nevěnovalo. Vlastně se jím odborně nikdo téměř vůbec nezabýval… Nevěděli jsme tedy, do čeho se vlastně pouštíme, ale o to větší byla naše očekávání.

Přesně v polovině června byl zahájen první výkop u studny na nádvoří tvrze. Následovaly pak zemní práce v trase hlavního vedení inženýrských sítí, od vstupu do infocentra až k východní bráně. Původně jsme předpokládali, že po rozebrání části pískovcové dlažby odebereme malým bagrem vše, co pochází z 20., případně z 19. století a dále se bude pokračovat za pomoci motyčky a lopaty. Při pohledu do výkopů jsme však záhy zjistili, že je tato opatrnost zbytečná a archeologické terény, které se v prostoru bývalého šlechtického sídla nutně musely nacházet, jsou nenávratně a bez jakékoliv dokumentace pryč. Dalo by se očekávat, že vše bude zničeno tam, kde byla v minulosti položena dešťová kanalizace, vodovod nebo elektrické kabely. Archeologický terén však chybí i v místech, kde potrubí ani kabely nevedou. Prostor nádvoří naší tvrze byl tedy v minulosti zasažen tak rozsáhlými terénními úpravami, že došlo ke zničení téměř všech souvrství, kam se po staletí ukládala historie místa, které má pro město Čelákovice tak zásadní význam. Jen před vstupem do infocentra se nám podařilo zachytit nejspíše část základu z pískovcových kamenů, který pravděpodobně souvisí s nějakou ze stavebních fází tvrze. Zásahem však byla odkryta pouze malá část maltou spojených pískovcových kamenů a není tedy možné určit, o jakou stavební konstrukci přesně jde. Po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu, kteří byli přizváni, aby zhodnotili průběh a koncepci archeologických prací, se domníváme, že se mohlo jednat o základy pro původní schody. Navíc byl tento základ z části zničen výkopem pro elektrické kabely při rekonstrukci v 70. nebo 80. letech. Ze zásypu výkopů pro staré potrubí a kabely se nám podařilo vyzvednout pouze části dvou architektonických prvků z pískovce. Zdokumentovali jsme tedy stávající stav a poněkud zklamaně ukončili archeologický výzkum, od kterého jsme toho tolik očekávali.

Pavel Snítilý

Použité zdroje a literatura: 
archiv Městského muzea v Čelákovicích
Eisner, David - Hergesell, Jan  - Vaňousek, Ivan, Tvrz v Čelákovicích, 2022.
Špaček, Jaroslav, Čelákovická tvrz, Archaeologica historica, 2, 1977, s. 127 - 136.

Prvni půlrok rekonstrukce 2023

1.JPG

1.JPG

Částečně vyklizená expozice z roku 1983.
 
2.JPG

2.JPG

Vyklizený depozitář nad výstavní síní v hospodářském (nádvorním objektu).
 
3.JPG

3.JPG

Výstavní síň v počátcích rekonstrukce.
 
4.jpg

4.jpg

Pracovna v přízemí hospodářského objektu připravená k rekonstrukci.
 
5.JPG

5.JPG

Zde budou stát budoucí toalety.
 
6.JPG

6.JPG

Mobiliář a sbírkové předměty dočasně přesunuté z hospodářské budovy do hlavní budovy tvrze, jejíž rekonstrukce proběhne až v budoucí druhé fázi stavebních prací.
 
7.JPG

7.JPG

Geniální vynález - krabice od banánů!
 
8.JPG

8.JPG

Obnažená konstrukce krovu v hospodářském objektu.
 
9.JPG

9.JPG

Prostor zrušených toalet se stále existujícím železobetonovým schodištěm. Schodiště vznikne nové a mnohem lépe ergonomicky tvarované.
 
10.JPG

10.JPG

Nové inženýrské sítě ve výstavní síni.
 
11.JPG

11.JPG

Rozebírání dlažby v místě výkopových prací na nádvoří tvrze.
 
12.JPG

12.JPG

Zemní práce byly prováděny malým bagrem.
 
13.JPG

13.JPG

Betonovou jímku prvorepublikového stáří bylo třeba odstranit sbíječkou.
 
14.JPG

14.JPG

Nádvoří po provedení výkopových prací.
 
15.JPG

15.JPG

Skrývka plochy pod budoucími toaletami.
 
16.JPG

16.JPG

Jáma pro technologii vodního prvku.
 
17.JPG

17.JPG

Dokumentace profilu výkopu.
 
18.JPG

18.JPG

Část zachovalého pískovcového základu.
 
19.JPG

19.JPG

Architektonický prvek odhalený v zásypu.
 
20.JPG

20.JPG

Další architektonický prvek dosud skrývaný pod omítkou hospodářského objektu. Pohled z ulice.
 
21.JPG

21.JPG

Částečně zasypané nové inženýrské sítě.
 
22.JPG

22.JPG

Inženýrské sítě budoucích toalet.
 
23.JPG

23.JPG

Prostor připravený k obnově dlažby.
 
 
Vytvořeno 31.7.2023 11:53:57 - aktualizováno 2.8.2023 12:49:40 | přečteno 197x | muzeumcel
load