Pozvánka na vernisáž výstavy Oficiální umění a propaganda 1945-1989 dne 16. 10. 2021 od 10.00

tl leták pozvánka page 001

Srdečně Vás zveme do muzea na vernisáž výstavy v sobotu 16. 10. 2021 od 10.00. Během akce vystoupí žáci Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice a bude k dispozici drobné občerstvení.

ikona souborutl leták pozvánka.pdf

Výstava původně pojmenovaná "Kultura bydlení v období tzv. reálného socialismu" se v roce 2021 neuskutečňuje z toho důvodu, že plánovaná výpůjčka trojrozměrných muzejních exponátů z partnerského muzea Tatabánya v Maďarsku nemůže proběhnout. Výstava se přesunuje do budoucna. 

Náhradní, avšak tematicky blízká výstava "Oficiální umění a propaganda 1945-1989" představí prostřednictvím sbírkových předmětů návštěvníkům vývoj oficiálního umění a propagandy od skončení druhé světové války až do roku 1989. Zastoupeno bude převážně výtvarné umění (plakát, obrazy), ale také drobná plastika či předměty denní potřeby (keramika, textil).


Oficiální umění a propaganda 1945-1989.

Dne 16. října bude ve Výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích zahájena výstava s názvem Oficiální umění a propaganda 1945-1989. Návštěvníkům tam budou představeny předměty z velmi bohatých sbírek muzea, které se tohoto tématu týkají. Většina z nich bude touto formou prezentována poprvé.

Samotná hranice mezi uměním a propagandou je velice tenká a proměnlivá. Termín propaganda, který dnes chápeme většinou v negativním slova smyslu, se vždy v tomto významu nepoužíval. V neutrálním významu je propaganda šíření, hájení nebo podporování určité myšlenky. Zároveň je to forma komunikace, která se začínala zdokonalovat v době první světové války. I přesto, že se často setkáváme se zmínkami o nacistické či komunistické propagandě, je nutné si uvědomit, že propaganda zde byla již dávno předtím a je přítomná i v dnešní době, kdy jsou její metody pouze sofistikovanější a ne tak křiklavé a přímočaré.

Nejvíce prostoru bude na výstavě zaujímat plakát. A to nejen proto, že muzeum získalo před několika měsíci jejich poměrně rozsáhlou kolekci, která spolu s dosavadními sbírkami tvoří hodnotnou ukázku tehdejší produkce. Tu neoceňujeme jen z pohledu propagandistického, ale i z uměleckého. Plakát se začal masověji pro účely propagandy používat v době první světové války, velmi hojně se využíval v sovětském Rusku. Jednoduchou formou se jím dařila i negramotnému obyvatelstvu sdělit jednoduchá informace. V tomto období se na jeho tvorbě podílela celá řada známých avantgardních umělců a ruský propagandistický plakát si udržel vysokou úroveň po celou dobu existence Sovětského svazu. Stejně tak tomu bylo u Československa. Zde byl plakát hlavním nástrojem propagandy od skončení druhé světové války do 60. let, kdy jeho vůdčí úlohu převzala rozhlas a televize. Výstava představí základní nosné motivy plakátů. Vysoká úroveň a kvalita zpracování přesvědčí návštěvníka o složitosti vymezení toho, co je uměním a co už je propagandou.

Vedle plakátů disponuje muzeum i řadou předmětů z oblasti drobné plastiky, keramiky či textilu, které byly vyrobeny především pro slavnostní účely. Zde už dominuje propagandistické či ideologické hledisko nad uměním. I tyto předměty však patří k tehdejší době a každodennosti. Účelem výstavy je návštěvníkům představit dosud nevystavené předměty ze sbírek a ukázat jejich pestrou škálu k dnes tak často zmiňovanému tématu, kterým je propaganda.

Výstava je přístupná od 16. října 2021 do 30. ledna 2022 ve Výstavní síni Městského muzea v Čelákovicích každý den od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 17:00 hodin.

 

PhDr. Martin Dolejský, autor výstavy


Vytvořeno 13.10.2021 15:46:39 - aktualizováno 13.10.2021 15:51:07 | přečteno 408x | muzeumcel
load