Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

Slavnostní sál v 1. patře severního traktu hlavní budovy určený ke kulturním akcím a slavnostním shromážděním, tak jako celý objekt Tvrze prošel v letech 1972 - 1982 náročnou rekonstrukcí. 

Pravou stěnu zdobí 20 erbů, známých šlechtických a měšťanských rodů, které se vystřídaly v držení Tvrze. Na protilehlé stěně je znak města Čelákovic počátkem 16. století  udělený Krajíři z Krajku a na podlaze je položena nová keramická dlažba. Dlaždice se středověkou tematikou a motivy symbolizujícími úrodné Polabí včetně znaků na stěnách pro slavnostní sál v letech 1981 - 1982 zhotovil akad. sochař L. Moravec. V roce 1999, v rámci oslav 100. výročí narození čelákovického hudebního skladatele Jana Zacha (1699 - 1773), byla v sále umístěna reliéfní deska s jeho portrétem zhotovená sochařkou Miroslavou Kaňkovou a sál byl pojmenován po zdejším rodákovi na "Síň Jana Zacha".

Sál o téměř čtvercovém půdorysu, krytý původním dřevěným trámovým stropem s vrchním záklopem napuštěný hovězí krví, je ze severní - čelní strany osvětlen velkým trojdílným oknem, tvořeným kamenným ostěním umístěným pod segmentovým obloukem. V oknech jsou osazeny v olověných rámečcích kruhové terčíky, které jsou zhotoveny podle terčíků nalezených zde při archeologickém výzkumu. Na středu protilehlé jižní stěny je umístěn ve výši 140 cm nad podlahou malý výklenek - dymník, který sloužil k odvádění kouře z loučí či jiného světelného zdroje do komína.  Západně od něho se nachází vchod, kterým se vstupuje do předsíně a druhý vchod z místnosti je při jižním konci západní stěny a tím se vchází do níže položené místnosti s krbem.

Stavebně historický a archeologický výzkum této místnosti prokázal, že za dobu jejího trvání od konce 15. století zde proběhla řada stavebních úprav a zásahů. Sál po svém vzniku, nejspíše mimo zimní měsíce, sloužil jako společenská místnost ke konání příležitostných hostin a k posezení po honech a lovech, čemu mj. nasvědčují i nálezy schránek ústřic. Po konfiskaci roku 1547 Česká královská komora Tvrz prodala a ta se postupně v průběhu dalších desetiletí stala majetkem a sídlem různých šlechtických, případně významných měšťanských rodů. V roce 1665 Tvrz koupila Česká komora zpět a jak svědčí písemné prameny, koncem 17. a v prvé polovině 18. století stala se sídlem panského myslivce (roku 1729 jménem V. Hotovec). V době, kdy je objekt uváděn jako "Schellakowitzer Jägerhauß",  sloužil sál jako pokoj myslivce, ve kterém při jižní stěně stávala kachlová kamna. K zásadním změnám došlo po prodeji Tvrze roku 1778, kdy byl v objektu zřízen výsadní hostinec. Nový majitel odstranil z větší části dlažbu z keramických dlaždic, strop zakryl podbitím a úroveň podlahy navýšil o cca 60 cm a překryl podlahou ze širokých prken. Kamenné ostění oken bylo obezděno a vznikly tak tři menší okna s parapetem umístěným výše. Přes dvě třetiny západní stěny byly narušeny zbudovaným zaklenutým průchodem do nově vzniklé podstřešní místnosti, která vyřadila z provozu níže položenou, západně přiléhající místnost s krbem. Takto upravený prostor využívaný k tanečním a jiným zábavám si tuto dispozici podržel až do nových stavebních úprav v roce 1904. Ve 30. letech 20. století byl dalším zásahem rozdělen na tři místnosti a do současné podoby pak v rámci rekonstrukce. 


Literatura a prameny:

Špaček,  J. 1974: Čelákovická tvrz. Středočeský sborník historický 9, 183 - 199.
Špaček,  J. 1976: Výzkum tvrze v Čelákovicích. Téze referátů a sdělení, 12 - 14. Mikulov.
Špaček,  J. 1976: Minulost a budoucnost Čelákovické tvrze. Průvodce k výstavě, 10 s. Čelákovice.
Špaček,  J. 1977: Čelákovická tvrz. Archaeologia historica 2, 127 - 136. Brno.
Špaček,  J. 2002: Čelákovická Tvrz., stručná historie a její rekonstrukce. 5 s. + 27 tab. Čelákovice.

Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
Síň Jana Zacha

Síň Jana Zacha

 
 
Vytvořeno 5.3.2014 11:01:28 | přečteno 3142x | Jiří Třísko
load