Čelákovické infocentrum

logo TIC

Turistické informační centrum se nachází ve vstupní síni čelákovické tvrze, kde sídlí Městské muzeum v Čelákovicích, p. o., a je přístupno denně 9.00 až 12.30 a 13.30 až 17.00. 

Vybudování infocentra bylo financováno Městem Čelákovicemi a za finanční spoluúčasti Středočeského kraje (akce Vybudování regionálního informačního centra v Čelákovicích, evidenční číslo Akce/Projektu FCR/OCR/027584/2016). 

Infocentrum vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří přesné turistické informace z oblasti své působnosti (Čelákovice a okolní obce). Poskytuje veřejnosti informace z databáze jemu všemi dostupnými formami (ústně, telefonicky, písemně, prostřednictvím elektronických médií). Ústní informace jsou poskytovány návštěvníkům bezplatně. Ostatní služby mohou být přiměřeně zpoplatněny.

Dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky bylo infocentrum začleněno do klasifikační třídy B.


INFOCENTRUM

Hana Stodolová

Lenka Hajná

pracovníci vztahů k veřejnosti

e-mail: infocentrum@celmuz.cz

tel. +420 315 558 937 


Asociace turistických informačních center České republiky

Město Čelákovice

Vytvořeno 13.10.2021 15:36:38 - aktualizováno 2.5.2023 11:34:24 | přečteno 4709x | muzeumcel
load