Venkovní výstava Znak města Čelákovic - 420 let od zobrazení symbolů užívaných v městské pečeti na kostelním zvonu Pán Ježíš

Date de manifestation: 15.11.2023 až 19.1.2024
Genre de manifestation: Exposition
Themenkategorie: Manifestations sportives
load