Aktuality

Přednáška Ivana Gabala o zahraničněpolitických hrozbách současnosti 30. 9. 2015

Přednáška Ivana Gabala o zahraničněpolitických hrozbách současnosti 30. 9. 2015

01.10.2015

Přednáška politologa a sociologa Ivana Gabala, poslance Parlamentu ČR, místopředsedy výboru pro obranu, člena výboru pro bezpečnost, podvýboru pro migraci a azylovou politiku, se zaměřila především na vztah muslimských společností a států s evropskými státy, na prohlubující se destabilizaci Blízkého východu, na příčiny současné migrační vlny a na související podceňování významu branně bezpečnostních otázek ze strany většiny evropských států. Názory PhDr. Ivana Gabala na budoucí vztah členských zemí Evropské unie a sousedících regionů vyzněly spíše skepticky. 

Připraveno ve spolupráci s organizací KDU-ČSL v Čelákovicích.

více informací
Kam až sahá historie Vykáně?

Kam až sahá historie Vykáně?

21.07.2015

Na začátku června roku 2015 byla zahájena stavba sběrného dvora na východním okraji obce v sousedství Country restaurace Liškárna. Při přípravě stavby skrývka odhalila rozsáhlou jámu vyplněnou tmavou hlínou. Část prostoru na čas opustily bagry a my jsme měli možnost nahlédnout do minulosti obce.

 
více informací
Muzejní  noc a divadelní pouť 20. 6. 2015

Muzejní noc a divadelní pouť 20. 6. 2015

08.07.2015
Dne 20. 6. 2015 proběhla již 7. muzejní noc v Čelákovicích, z tohoto počtu již pošesté sladěná s programem Svatojánské divadelní pouti. Navzdory nevlídně proměnlivému počasí akce zaznamenala zejména ve své druhé polovině solidní návštěvnost. Byla úspěšně završena divadelní hrou o Janu Husovi ve večerních hodinách. 
více informací
Vernisáž výstavy vojenských modelů 27. 6. 2015

Vernisáž výstavy vojenských modelů 27. 6. 2015

28.06.2015

Dne 27. 6. 2015 v muzeu proběhla vernisáž výstavy modelů vojenské techniky, kterou zapůjčil modelář a sběratel Jiří Kubáč z Prahy. Výstava připomíná vojenskou techniku druhé světové války ve výročním roce 70 let od jejího skončení, ovšem nejen ji, nýbrž i výsledky modelářské záliby a zručnosti. Vernisáže se zúčastnilo na 50 zájemců lidského rodu, 3 psi a 1 kočka. Podařené a působivé hudební intermezzo přinesli Robin Böhm, žák ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, a Milan Řehák, bývalý žák téže školy. 

více informací
Besedy se včelaři pro děti 18. a 19. 6. 2015

Besedy se včelaři pro děti 18. a 19. 6. 2015

19.06.2015

Městské muzeum v Čelákovicích a čelákovičtí včelaři ve dnech 18. a 19. 6. 2015 zorganizovali besedy pro nejmenší děti z mateřských a prvních stupňů základních škol, kterých se zúčastnilo celkem 462 dětí včetně pedagogického dozoru. Děti se v Síni Jana Zacha Městského muzea i díky demonstračnímu prosklenému včelímu úlu s živým včelstvem seznámily jednak s životem včel, jednak s významem včelařství, které je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti.

více informací
load